DefaultTopImage.jpg

Privacy Statement

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Som dataansvarlig tager dania software din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatabeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne side indeholder relevante uddrag, men hele vores persondatapolitik kan hentes som PDF herunder.

Nyhedsbreve
Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbreve er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du har mulighed for at afmelde nyhedsbrevet i bunden af en nyhedsbrevsmail. Dette gøres ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” – herefter slettes din mail fra systemet. Du kan også sende en mail til contact@daniasoftware.com, hvis du ønsker at blive slettet fra systemet.

Fortrolighed
Vi sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til dine personoplysninger. Adgangen til oplysningerne lukkes straks ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

Vi autoriserer alene personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde vores forpligtelser.

Derudover sikrer vi, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Download vores persondatapolitik