DefaultTopImage.jpg

TDS – et unikt viden- og kompetencecenter

Team Data Solutions (TDS) er et 100% danskejet aktieselskab etableret i Slagelse i 1998. Virksomheden er kendt for sit unikke høje faglige IT-kompetenceniveau, der dagligt benyttes af IT-administratorer og IT-brugere i den offentlige sektor og det private erhvervsliv.

På supportområdet er kerneydelserne knyttet til telefonsupport og sparring i Microsoft server- og klientsoftware, Adobe, OpenOffice, Sitecore, Composite m.v.

Som abonnent/medlem i TDS HelpDesk og TDS VidenDesk er man altid garanteret omgående personlig betjening. TDS bruger ikke tast-selv funktioner og ventemusik.

TDS Softwareudvikling er centreret omkring systemdesign og tilpasning af funktionalitet, og TDS regnes i dag som den førende leverandør af især skabelon- og signaturløsninger til kommuner, regioner, ministerier samt større private virksomheder.

Udviklingsaktiviteterne i TDS Softwareudvikling er pr. 1. januar 2015 samlet i et nyt selskab - dania software a/s - som et led i styrkelsen af de stærkt stigende salgs- og eksportaktiviteter, der er fulgt i kølvandet på udviklingen og lanceringen af softwareproduktet dynamictemplate. Se www.daniasoftware.com.

TDS er en Microsoft Certificeret Partner i Danmark.